Gelijkheid is het resultaat van menselijke organisatie. We worden niet als gelijken geboren.

Hannah Arendt


Wil je inclusief beleid of projecten ontwikkelen samen mét buurtbewoners? Studio Sabeare is een creatieve werkplaats voor gelijkwaardigheid. Hier ontwerpen en co-creëren we werkvormen, tools & workshops met bewoners, beleidsmakers, designers, urban planners, (semi)overheid en andere “overlooked” stakeholders. We verbinden ervaringen met data en verbeelden dat.

Zo werken we concreet:

Design Research inspireert de verbeelding en verifieert intuïtie

Abhishek Chakraborty

waarom Design research?

Design Research stelt je in staat om complex menselijk gedrag te begrijpen en dit om te zetten in bruikbare inzichten om het ontwerp (product of service) te verbeteren.

Design research neemt meestal meer tijd in beslag. Het zorgt voor focus en prioritering van het project. Het is meer gericht op wederkerigheid en dit levert meestal meer empathie op van de user. Zo kun je ontwerpbeslissingen nemen gebaseerd op feiten en niet op aannames. Want daar wringt het vaak. Veel bedrijven denken dat ze wel ongeveer weten hoe de doelgroep zich voelt en gedraagt en verwerken dat in een fictief persona.

Een Design Researcher gaat op pad met de echte doelgroep. Zet creatieve methodes in om na te gaan, Hoe producten/services gebruikt worden. Het gaat om het waarom achter het consumentengedrag en gebruikt daarbij kwalitatieve informatie verkregen via bewust voorbereide iteraties met de doelgroep. Dit is dus een andere scope en levert een ander eindresultaat dan die van een marktonderzoeker. Het gaat niet over het product in relatie tot de verkoopcijfers.

Deep mapping wat is dat?

Een Deep Map kun je zien als een topografie: een beschrijving van het gebied. Maar dan op basis van ervaringen van de betrokkenen. Het maakt de beleving van een gebied zichtbaar. Het gaat over betekenis aan die ervaringen geven. Gezien worden. Dit maakt het mogelijk om ook waardevolle subjectieve informatie te communiceren.

Een deep map is een vorm van multilayered storytelling. Het bevat vaak meerdere verhaallijnen met verschillende perspectieven. Deze meerstemmigheid heeft tot doel om verborgen kennis en nieuwe inzichten zichtbaar te maken. Dit is alleen mogelijk door juist ruimte te maken voor subjectiviteit.

Afhankelijk van de de opdracht kan de deep map een digitaal dan wel analoog eindresultaat zijn. Het kan ook als conversation piece dienen om verder met elkaar in gesprek te gaan over wat de kaart laat zien.

Wat we opleveren is niet een traditionele kaart met alleen harde data, maar een deep map met verschillende lagen en inzichten.